Epsilon 20

grubość skrzydła 82 mm
wykończenie powierzchni – obłóg dębowy gr. 1,5 mm
wybarwienie – wg wzornika TEKO
szyba reflex kolor,
pakiet szybowy dwukomorowy z P-2
wykończenia przy szybie INOX
wkładka bębenkowa klasy A (opcjonalnie kl. B lub C)
usłojenie poziome (strona zewnętrzna i wewnętrzna)
wykończenia INOX tylko od strony zewnętrznej
klamka obustronna INOX (opcjonalnie)